O NAS

W czasie dotychczasowej działalności Biuro Wyceny Nieruchomości i Uusług Finansowych B. Gorczyński wykonało szereg dużych i poważnych wycen oraz innych opracowań z zakresu analiz finansowych przedsiębiorstw w wielu przypadkach łącznie z wyceną całości przedsiębiorstw oraz ich części składowych, m.in. Zakładu Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "BOZ" Spółka Cywilna z siedzibą w Rzeszowie.


Zakładu Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "BOZ" Aleksander Bijoś i S-ka Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie, "Greinplast" Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem k/Rzeszowa, "Foto - Hurt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Polskich Sieci Elektroenergetycznych - System Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, Centrala Materiałów Budowlanych RCMB Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, "KWARCSYSTEM" Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem k/Rzeszowa, NTB Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie Młp. oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, w Kuryłówce, w Pilźnie, w Kańczudze, w Komańczy, w Besku, w Majdanie Królewskim oraz w Radomyślu n/Sanem


W trakcie dotychczasowej działalności jako Rzeczoznawca Majątkowy wykonałem szereg dużych i poważnych wycen nieruchomości oraz przedsiębiorstw (ilość wykonywanych wycen waha się na poziomie od 60 - 80 rocznie). Do największych wykonanych zleceń przedsiębiorstw i ich majątku należały wyceny Zakładu Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "BOZ" s.c. z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszowskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Darex S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Polskich Sieci Elektroenergetycznych - System Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, Firmy NTB s.c. z siedzibą w Głogowie Młp., Przedsiebiorstwa Prywatnego "EKSA" s.c. z siedzibą w Rzeszowie, Firmy Handlowej "Foto-Hurt? s.c. z siedzibą w Rzeszowie, Firmy Handlowej "GIEWONT" s.c. z siedzibą w Rzeszowie, Przedsiębiorstwa Handlowo - Produkcyjnego "PEHAMET" z siedzibą w Rzeszowie, a także Zakładu Produkcyjno - Handlowego "STRUSINIANKA" s.c. z siedzibą w Tarnowie i "TARMAX" s.c. z siedzibą w Leżajsku oraz wielu innych mniejszych jednostek organizacyjnych.


Naprawa komputerów Rzeszów Liczniki agnat.pl