HISTORIA

Korzenie przedsiębiorstwa sięgają roku 1994 kiedy to jego właściciel otrzymał pierwsze uprawnienia do szacowania nieruchomości. W pierwszym okresie działalność skupiona była na zdobyciu doświadczenia i rynku poprzez solidne i terminowe wykonywanie zleconych zadań. W tym właśnie okresie zleceniodawcami usług były przede wszystkim osoby fizyczne oraz instytucje, a przedmiotem zleceń głównie było wykonanie wycen nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych.


Dopiero z czasem zdobyte doświadczenie oraz wiedza zaowocowały wejściem firmy na szersze rynki zbytu oferowanych usług.Przede wszystkim oprócz wyceny nieruchomości, których spektrum znacznie zostało poszerzone (obecnie firma specjalizuje się w wycenach nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, czy usługowym, ale również wykonuje wyceny nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym, czy też rolnym), przedsiębiorstwo weszło w sferę wycen przedsiębiorstw, a także wartości niematerialnych i prawnych oraz w świadczenie szeroko pojętych usług finansowych, łącznie z pośrednictwem finansowym.

W chwili obecnej podstawową i pierwszoplanową gałęzią działalności świadczonej przez przedsiębiorstwo są usługi z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, które obejmują około 80% osiąganych przez firmę przychodów. Drugoplanową działalnością natomiast są usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego, które obejmują pozostałe 20% osiąganych przychodów.

W trakcie prowadzonej dotychczas działalności przedsiębiorstwo wykonało wyceny i usługi doradztwa wielu firmom i instytucjom. Jednocześnie sam zasięg terytorialny świadczonych usług obejmował zarówno rynek lokalny, regionalny, ale również i krajowy. Wśród firm i instytucji, o których mowa można wymienić m.in.:

- Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "BOZ" Spółka Cywilna z siedzibą w Rzeszowie,
- Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "BOZ" Aleksander Bijoś i S-ka Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie,
- "Greinplast" Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem k/Rzeszowa,
- "Foto - Hurt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne - System Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce,
- Rzeszowską Centrala Materiałów Budowlanych S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
- "NTB" Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie Młp.
- Przedsiębiorstwo "EKSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Firmę Handlową "GIEWONT" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Dystrybutora Paliw "MAANTE" w Leżajsku Spółka z o.o. z siedzibą w Leżajsku,
- "SOLAR - BIN" S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
- Przedsiębiorstwo Odzieżowe "CONRES" S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe "Klimawentex" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- WYTWÓRNIE FILTRÓW "PZL - Sędziszów" S.A. z siedzibą w Sędziszowie Młp.,
- Okręgową Spółdzielnię Telefoniczną w Tyczynie z siedzibą w Chmielniku,
- Zakład Produkcyjno - Handlowy "STRUSINIANKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
- "TARMAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku,
- Firmę Jubilerską "GÓRECKI" Zbigniew Górecki z siedzibą w Dębicy,
- Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- Bank PEKAO S.A.,
- Bank BPH S.A.,
- Gminę Hyżne,
- Gminę Miasto Tyczyn,
- Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Tyczynie,
- Przedsiębiorstwo Hotel i Restaurację "NOWY DWÓR" w Świlczy,
- Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe "OLIMPEK" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Szkołę Języków i Zarządzania PROMAR INTERNATIONAL z siedzibą w Rzeszowie
- Przedsiębiorstwo "MOLTER" Spółka z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej,
- "Prografix" S p. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Auto - Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie,
- "Pak-Hurt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- Specjał Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- "Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku,
- "Jelczanka" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
- P.H.U. "MARKUS-TEXI" Spółka Jawna M. Drozdowski, W. Pieczonka, S. Wzorek z siedzibą w Rzeszowie,
- "Dom-Max" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
- "CHEMIA - RZESZÓW" Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Spółka z o. o. z siedzibą w Rzeszowie,
- HANDLOPEX S.A. z siedzibą w Rzeszowie.