ŻYCIORYS

Bogdan Gorczyński
Matysówka 190 B
35-330 Rzeszów
tel./fax (0-17) 22-91-867
tel. kom. 0/602-654-931

Wiek: 40 lat
Wykształcenie: wyższe

Tytuł: magister inżynier
 - lata 1987-1992 - Wydział Handlu i Spółdzielczości Wiejskiej - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Rzeszowie
 - lata 1995-1996 - Studia podyplomowe - Wydział Ekonomiczny - Kierunek Bankowość - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie.
 - rok 1997 - uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - Rzeczoznawca Majątkowy.
 - od 1994 do chwili obecnej - Biegły Sądowy przy Sadzie Okręgowym w Rzeszowie z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Zatrudnienie:
 - 31.03.1997r. - do chwili obecnej prywatna działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw i pośrednictwa finansowego oraz doradztwa,
 - 01.03.1998r. - 31.10.2000r. - Dyrektor Departamentu Kredytów w Rzeszowskim Banku Regionalnym S.A. w Rzeszowie,
 - 01.12.1995r. - 28.02.1998r. - Inspektor w Wydziale Kredytów Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie,
 - 11.04.1994r. - 30.11.1995r. - Inspektor w Wydziale Wierzytelności Trudnych Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Wojewódzki w Rzeszowie,
 - 22.03.1993r. - 10.04.1994r. - Mistrz zmianowy - Przedsiębiorstwo Produkcyjne "VAN PUR" sp. z o.o. ul. Leszka Czarnego 5 w Rzeszowie Browar w Rakszawie.

Ważniejsze kursy specjalistyczne:
 - 2000r. - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 2000r. - Zarządzenie nieruchomościami,
 - 2001r. - Szacowanie nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego,
 - 2002r. - Praktyczne wykorzystanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
 - 2003r. - Zasady wyceny nieruchomości wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 listopada 2002 roku,
 - 2006r. - Certyfikat - Wycena przedsiębiorstw,
 - 2007r. - Rzeczoznawca Majątkowy w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 - 2007r. - Wycena udziałów w spółkach,
 - 2007r. - Studium rzeczoznawstwa sądowego.